„Úřad práce a samosprávné celky se zcela zásadně podílejí na tvorbě a realizaci opatření souvisejících s místním trhem práce a se zaměstnaností, a proto efektivní spolupráci považuji na nezbytnou“, sdělila Zdeňka Cibulková.
Úřad práce v České Lípě podporuje jako jednu z priorit aktivní politiky zaměstnanosti vznik pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Počet takto umístěných nezaměstnaných má úřad práce zájem v přímé spolupráci s obcemi a městy zachovat, protože tato podpora zaměstnávání je důležitou formou při řešení nezaměstnanosti, zejména osob bez kvalifikace. Jejich uplatnění na trhu práce je velmi obtížné a jejich nezaměstnanost převážně dlouhodobá. Spolupráce v oblasti veřejně prospěšných prací byla předmětem i tohoto jednání.

Kurzy pokračují

Nové vedení úřadu má zájem navázat na několikaletou společnou aktivitu v oblasti řemeslných rekvalifikací mladistvých bez dokončeného vzdělání s cílem snižovat počet těchto mladých lidí v evidenci ÚP. Podle tiskové mluvčí ÚP Marcely Ottové je spolupráce s Českou Lípou i Novým Borem v této oblasti dlouhodobá a není zcela běžná. Díky ní je však počet mladistvých bez kvalifikace v evidenci úřadu práce dlouhodobě nízký. „A to je zásadní cíl, který nadále chceme vzájemnou spoluprací posilovat,“ zdůraznila.
„S úřadem práce jsme spolupracovali na projektech podporujících zaměstnanost ve městě i regionu. Pro mě jsou nejdůležitější výsledky, kolik lidí se díky pomoci uplatní na trhu práce, kolika lidem projekty pomohou najít jejich profesi. A to se domnívám, že se v České Lípě daří. Máme i do budoucna zájem figurovat jako partner úřadu práce,“ zhodnotila starostka Hana Moudrá.