Seznam zaměstnanců s mobilními telefonními čísly najdou zájemci na webu mesto-desna.cz. Nebude již docházet k přepojování hovorů z ústředny a je proto nutné volat konkrétnímu pracovníkovi dle jeho zařazení a potřeb volajícího.