Tento program už je možné studovat v Ostravě, liberecká univerzita však jako první nabídne studentům obor Nanomateriály, který je unikátní v Česku i zahraničí.

Univerzita tak studentům nabídne možnost komplexního studijního programu v oblasti nanotechnologií. „Jeho kapacita bude omezená, takže nepůjde o masový, ale o výběrový program. Do bakalářského studia bychom měli přijmout kolem čtyřicítky studentů, do navazujícího magisterského pak maximálně dvacítku,“ konstatoval Josef Šedlbauer, vedoucí katedry chemie.

Do výuky se zapojí hned čtyři fakulty
Výuku v programu Nanotechnologie budou zajišťovat odborníci ze čtyř fakult liberecké univerzity – fakulty strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, a mechatronické. Poslední jmenovaná fakulta je zároveň garantem oboru. Na výuce se bude podílet také Fyzikální ústav Akademie věd ČR, kde bude probíhat také část praxe. „O uplatnění absolventů na trhu práce nemáme žádné obavy, protože budou velmi flexibilní,“ poznamenal děkan fakulty mechatroniky Václav Kopecký.

Uchazeče o bakalářské studium bude univerzita přijímat na základě výsledků přijímacích testů, přičemž bude přihlížet také k prospěchu na střední škole. V případě navazujícího magisterského studia pak budou uchazeči přijímáni na základě motivačního pohovoru před komisí. „Do navazujícího studia budou přijímáni absolventi přírodovědných a technických bakalářských studijních programů vysokých škol z ČR i ze zahraničí,“ upřesnila mluvčí liberecké univerzity Jaroslava Kočárková.

Výuka má vycházet z výsledků výzkumu
Unikátní studijní obor Nanomateriály se bude opírat o výsledky univerzitních pracovišť v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich využití. Podle zástupců liberecké univerzity při udělení akreditace programu Nanotechnologie a oboru Nanomateriály hrály roli světově uznávané úspěchy univerzity ve výzkumu v oblasti nanovlákenných technologií.

„Jedním z nejvýznamnějších objevů bylo v roce 2004 zvládnutí technologického postupu elektrozvlákňování – elektrospinningu pro průmyslovou výrobu nanovláken, za kterým stojí řešitelský tým profesora Oldřicha Jirsáka. Ve spolupráci s libereckou společností Elmarco pak přišly konkrétní aplikace nanotechnologií,“ uvedla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

Prvopočátky zlatého věku nanotechnologií se tak odehrávaly na liberecké univerzitě, která nyní na základě licenční smlouvy profituje na prodeji výrobních linek, jež produkuje společnost Elmarco.

„Současný výzkum v této oblasti na liberecké univerzitě se zaměřuje nejen na zdokonalení a konkrétní využití technologie nabízené Elmarcem. Zahrnuje také speciální povrchové úpravy, vývoj nanokompozitů, využití nanovláken a nanočástic v medicíně, při sanačních procesech a podobně. To všechno bude nový studijní obor obsahovat,“ sdělila Jaroslava Kočárková.

Termín pro podání přihlášek do nového studijního programu Nanotechnologie, oboru Nanomateriály je pro první kolo stanoven na 31. březen a pro druhé kolo 14. srpen letošního roku.