Ze všech fotografií, které do té doby dorazí, vybere odborná porota 13 nejpovedenějších, které se poté objeví v benefičním kalendáři Zaostřeno na Jizerky 2021. Fotografie je potřeba zaslat mailem na adresu info@nadaceivanadejmala.cz a zároveň poštou na adresu Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3.

Výtěžek z prodeje kalendáře půjde na projekt Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Z širšího výběru došlých fotografií bude následně sestavena putovní výstava, kterou nadace představí na zářijové vernisáži. Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách www.nadaceivanadejmala.cz.