Až do 15. října budou dělníci pracovat na rekonstrukci plynovodu v ulicích Střelecká a Pivovarská. Ulice Střelecká bude uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi Pražská a Květinová. Ulice Pivovarská bude uzavřená mezi křižovatkami se Střeleckou a V Aleji. Stavba bude rozdělená do etap.

Od 1. září bude uzavřený chodník v ulici U Přehrady. Stavba je součástí projektu na rekonstrukci zmíněné ulice, kterou provádí Krajská správa silnic LK a uzavírka potrvá do 8. října.

Ulice V Úvoze v jabloneckých Vrkoslavicích bude od 1. září úplně uzavřená od křižovatky s ulicí Sokolovská po křižovatku s ulicí U Pískovny. Do 15. října tu budu dělníci připravovat výkop pro uložení sítí a poté přijde na řadu položení nového povrchu. Stavba bude rozdělená na dvě etapy, potřebná uzavírka bude vždy jen na dobu nezbytně nutnou.

V úterý 5. září se začne opravovat komunikace včetně obrub, uličních vpustí a dlažby v části ulici Nerudova. Oprava se týká konkrétně části ulice Nerudova od křižovatky s ulicí Ještědskou po křižovatku s ulicí Mincovní. Opravovaná část Nerudovy bude úplně uzavřená 5. září, kdy se bude frézovat starý asfalt, a 20. září při pokládce nového povrchu. Během prací na uličních vpustích, obrubách a dlažbě bude omezené parkování, a to mezi 7 a 16 hodinou.

Uzavřená zůstane i nadále část ulice 28. října od křížení s ulicí Jugoslávskou po ulici Máchovu. Uzavřené jsou části ulice Jugoslávské a Korejské. Rekonstruuje se tu vodovod, kanalizace a plynovod. Další etapy začnou 8. září a pracovat se bude do 25. září. Objízdná trasa vede ulicemi Rýnovická a Větrná.

Nadále pokračuje úplná uzavírka části ulice Vysoká mezi ulicemi Spojovací a Jeronýmova včetně parkoviště v Jeronýmově. Až do konce října se tu pracuje na části projektu revitalizace sídliště Šumava.

Rekonstrukce plynovodu, vodovodu a kanalizace včetně přípojek v ulici Skelná potrvá do 15. října. Ulice Skelná je úplně uzavřená od Jitřní po Mlýnskou, přičemž křižovatka Skelná – Podzimní je částečně průjezdná. V ulici Podzimní budou stavební práce probíhat vždy v jednom jízdním pruhu.

Kvůli pokládce optické sítě začnou dělníci od 4. září připravovat výkopy na sídlišti Šumava. Pracovat se bude do 15. října. Kopat se bude v chodnících ulic Jitřní, Vysoká, Pasecká, Spojovací, Křišťálová, Švédská, Na Šumavě, Březová, v Jabloneckých Pasekách. Částečně budou uzavřené komunikace tam, kde nebude možné sítě položit protlakem. Úplné uzavírky budou pouze krátkodobé.