Závodu se zúčastnilo na 3 500 cyklistů. Po celou dobu akce nedošlo ani k závažnějšímu porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Policisté během opatření řešili 16 přestupků v dopravě. Jednalo se především o parkování mimo vyhrazená parkovací místa a dále o porušení nejvyšší povolené rychlosti.