V červenci zrušila železnobrodská radnice desetiprocentní slevu na nájemném a nyní přichází s dalšími razantními úpravami nájemného.

V příštích třech letech se nájemné zvýší vždy od 1. ledna o pět korun za metr čtvereční. Návrh bytového podniku schválili železnobrodští radní minulý týden.

Nejedná se přitom o žádné troškaření. Bytový podnik města spravuje 970 bytů, což je v přepočtu na počet obyvatel dalece nejvíce z měst Jablonecka. Proto je tady zdražení nájemného nejvíce na očích. Zdražuje se totiž i v ostatních městech v celé České republice. Zvyšování nájemného se dotkne všech nájemců. Jak stávajících, tak i těch, kteří si byt budou chtít pronajmout nově. „Stávajícím nájemníkům budou během následujících měsíců předloženy nové nájemní smlouvy,“ popsal místostarosta Miloslav Louma.

Nově pronajímané byty se navíc přidělují formou obálkové metody – kdo nabídne za metr bytu více, toho radnice upřednostní.
„S koncem roku 2010 v městských bytech v Železném Brodě skončilo regulované nájemné. Nájemné v místě a čase obvyklé mimo jiné určuje cenová mapa nájemného, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj,“ přiblížil starosta André Jakubička. Pro Brod je stanovena výše nájemného podle posudku znalce v rozsahu 59,90 až 68,90 korun za metr čtverečný a měsíc.

„Hlavním důvodem zvyšování nájmů je současný špatný stav bytového fondu. Je nutné dokončit výměnu oken, provést opravy střech, bytových jader, elektroinstalací, nové fasády, výtahy atd. Při dosavadní výši nájemného by nebylo možné všechny nutné opravy realizovat ani do deseti let,“ popsal Louma. Do konce roku 2014 mají být provedeny výměny všech dosud nevyměněných oken za nová a opravy všech střech, které opravu vyžadují.

„Zvýšením nájemného dojde k urychlení prací, což nájemníkům přinese vyšší kvalitu bydlení, ale zároveň i úspory v nákladech na vytápění,“ popsal Jakubička.

Město všechny příjmy z nájmů městských bytů reinvestuje do oprav bytů a domů. Rada města upřednostnila podle místostarosty Miloslava Loumy sociálně citlivé postupné navyšování nájemného před prudkým skokovým navýšením.

Konec regulovaného nájemného přišel k 1. lednu 2011. Vláda opatřením vyšla vstříc majitelům bytů, což nelibě nesou sdružení nájemníků. Ceny nájemného má určovat trh.