Týdá se ulic Kamenná, Chvojkova, Hasičská, E. Floriánové, části Dolního náměstí a části Mírového nám. "Náhradní zásobování je zajištěno pojízdnou cisternou," informovala Ludmila Řeháková, vedoucí oblastního dispečinku Liberec společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.