Stavbu společnost koordinuje s městem Jablonec, který je investorem výstavby dešťové kanalizace, spolu s koordinací obnovy povrchů ze strany města, a s rekonstrukcí plynovodu. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. října letošního roku.