Areál někdejšího podniku společnosti Exatherm v centru Železného Brodu je už minulostí. Z místa odjel bagr i poslední nákladní vůz se sutí. Zbyla volná plocha. Zatím se ale neví, zda se tu ještě neobjeví hloubicí technika. Záleží na tom, kolik je v půdě nebezpečné rtuti. V areálu se totiž před mnoha lety vyráběly klasické rtuťové teploměry.

„Byly odebrány vzorky z půdy z celé plochy areálu. Nyní bude nutné alespoň dva týdny počkat na výsledek,“ vysvětlil starosta města František Lufinka. Pokud bude zjištěný obsah rtuti převyšovat limity, bude nutné pokračovat v sanaci. Do doby zjištění výsledků z odebraných vzorků není možné provádět v prostoru jakoukoliv činnost.

Sanace areálu začala přípravnými pracemi již na začátku března letošního roku. Nejprve se objekty vyčistily od odpadu a vybavení. V červnu pak začala jejich demolice. Kvůli velkému množství prachu kropili bourané objekty hasiči. „Někdy to ale nestačilo. Zvlášť když bourali tu největší budovu, nedala se otevřít okna, na autech byla vrstva prachu,“ popsal šestačtyřicetiletý Jan bydlící v panelovém domě v sousedství sanovaného areálu.

Součástí fabriky byla i velká odpadní přečerpávací jímka. Ta byla napojena na již nefunkční kanalizační řad, přičemž v jímce se stále nacházely kaly s velkou koncentrací rtuti. Proto padlo rozhodnutí o její likvidaci a ne jen zasypání. Vše už skončilo a uprostřed města v těsném sousedství řeky Jizery se tak otevřel zajímavý prostor. Kvůli bezpečnosti se zde ale s největší pravděpodobností nebude stavět žádná budova.

„Není zde možné vystavět žádnou budovu, a to proto, že v podloží se stále bude nacházet rtuť, a ta nesmí být v uzavřeném prostoru,“ vysvětlil Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Celé území se musí vyčistit a s další zástavbou tedy radnice nepočítá. „Bylo by to komplikované,“ řekl starosta Lufinka.

Průzkum areálu a měření na začátku roku 2016 ukázaly, že prostor je silně kontaminován rtutí. „Rtuť je těžký kov, který prakticky stále klesá. A naopak, nemá tendenci se odpařovat vzhůru,“ popsal Lufinka. Rtuť tak v zemi zůstane nadále, na povrch se však nic nebezpečného nedostane. Areál je navíc v záplavové zóně, tedy pro stavaře nepříliš atraktivní.

Nevyužívaný areál koupila před lety radnice zhruba za 7,5 milionu korun. Jde o prostor v centru města v blízkosti panelového sídliště. Město se podle Lufinky snažilo některé objekty pronajmout, zájem o ně ale nebyl a areál zůstal prázdný. „Sanace areálu přijde podle odhadů na 15 milionů korun,“ řekl už na sklonku loňského roku Lufinka. Radnice získala na sanaci areálu dotaci z operačního programu Životní prostředí. Jen zbourání budov a odvoz a skladování suti již teď stálo sedm milionů korun.

A co se s prostorem bude dít do budoucna? „Chtěli bychom, aby zde vznikla oddychová plocha, kterou by dokázali využít občané všech věkových skupin,“ popsal starosta. V plánu je in-line dráha pro děti a začátečníky, aby nemuseli své první pokusy absolvovat na silnici. Dále zde mají vzniknout prvky pro cvičení seniorů, ale i pro mládež, jeden koutek bude sloužit nejmenším. Pokud zbude volné místo, mohla by se zde umístit lezecká stěna. Nové lavičky a zeleň doplní celou novou plochu. Prostor posoudí i architekt.