Novákova firma Memory Crystal ho chce otevřít v průmyslové zóně v Dubici. Nejbližší zvířecí krematorium je přitom až v Praze, ve Vražkově na Podřipsku je zvířecí hřbitov. Pod názvem Memory Crystal už Novák před rokem rozjel v Dubici provoz malé sklárny s památečním sklem. Teď ji chce rozšířit i o krematorium.

Obřad posledního rozloučení se zvířecím kamarádem by měl podle firmy trvat hodinu. Na závěr obřadu bude uhynulé domácí zvíře umístěno do spalovacího zařízení. „Samotné spalování na popel bude probíhat dle právních předpisů, po spálení bude popel v zapečetěné urně spolu s vyrobenými památečními předměty předán pozůstalým," stojí v podkladech.

V Dubici by se mělo spalovat až 600 zvířat ročně. Z toho by devadesát procent měli tvořit psi. Zbytek pak kočky, kanárci, křečci, morčata a další domácí mazlíčkové.

Z podkladů pro odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Liberci ale také vyplývá, že část popela ze zvířat bude sklárna využívat jako vstupní surovinu pro výrobu skla. Neobvyklému záměru, který má spojit kremaci zvířat a výrobu památečního skla, dává úřad zelenou.

Tento týden rozhodl, že otevření krematoria pro zvířata v České Lípě Dubici nebude mít významný vliv na životní prostředí. Zamítl tím také připomínku Městského úřadu v České Lípě, který požadoval, aby byl na krematorium vypracován posudek EIA, hodnotící veškeré dopady provozu na okolí. „Krematorium není kafilerie. Mezi tím je obrovský technologický i etický rozdíl. Kremační pec nekouří a nezapáchá," bránil už před časem Novák svůj záměr.

Dalibor Novák se pokouší svůj byznys s krematoriem pro mazlíčky rozjet na Českolipsku už opakovaně. Původně ho chtěl vybudovat v Sosnové u České Lípy v blízkosti závodního autodromu.

Záměr ale vzbudil nevoli místních obyvatel a zastání nenašel ani u vedení obce. Stejný scénář se opakoval přesně o rok později, když se Novák pokusil shodný plán rozjet v obci Svor u Nového Boru.