Rekonstrukci liberecké čistírny odpadních vod, která by měla přispět ke snížení znečištění Lužické Nisy, dokončila Severočeská vodárenská společnost.
Čistírna tak v těchto dnech zahajuje svůj zkušební provoz. Zároveň vodohospodáři dodělali také kanalizaci v Liberci a sousedním Jablonci nad Nisou.

„Obě stavby přispějí významným způsobem ke snížení znečištění Nisy a tedy i přeshraniční zátěže životního prostředí,“ uvedl předseda představenstva SVS Petr Skokan.

Komunální vody z Liberce i Jablonce tak nově putují do zrekonstruované čistírny odpadních vod. Kanalizace i čistírna v současné chvíli již splňují přísnější evropské zákony.

„Dochází jak ke zvýšení počtu obyvatel připojených na kanalizační síť, tak k čištění komunálních odpadních vod na zmodernizované čistírně. Ta má dostatečnou kapacitu i s výhledem do budoucna,“ dodal Petr Skokan.

Městská čistírna odpadních vod v Liberci fungovala od roku 1994, nesplňovala však platné směrnice. Její rekonstrukce, která si vyžádala celkem téměř 6 a půl milionu eur, začala v květnu 2006.

Přestavba kanalizace obsahovala šest dílčích akcí v Liberci, dvě v Jablonci a také dostavbu kanalizace ve Stráži nad Nisou.
„Šlo o stavebně náročný úkol, protože některé štoly se nacházely poblíž centra Liberce, kde je poměrně hustá doprava. Zhotovitel uplatnil moderní bezvýkopové technologie, klasickou ražbu i odstřely štol,“ popsala stavební práce mluvčí SVS Dagmar Haltmarová s tím, že dostavba kanalizace si vyžádala skoro 10 a půl milionu eur.

Čistírna i kanalizace jsou však součástí většího projektu nazvaného Lužická Nisa. Ten se skládá ze tří částí, přičemž tou třetí je rekonstrukce úpravny vody Souš.

Právě Souš je totiž hlavním zdrojem pitné vody pro Jablonecko a jedním z významných zdrojů pro Liberec. Celkem zásobuje kolem sta tisíc obyvatel.
„V loňském roce jsme v rámci projektu Lužická Nisa proinvestovali přes 370 milionů korun, což bylo téměř 30% investičních nákladů společnosti. Postup prací na Souši pozorně sledujeme, protože se jedná o mimořádně důležitou stavbu,“ uvedl před časem Petr Skokan.

Celý projekt by měl být definitivně dokončen do konce května příštího roku.