„Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou,“ informovala o tom Ludmila Řeháková, vedoucí oblastního dispečinku Liberec společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.