Hned několik problémů vyřešilo v Desné prodloužení kanalizace Tanvald – Desná I. Stavební práce začaly už v loňském roce, před nedávnem město investiční akci dokončilo.

„Vznikla kanalizační stoka, která řeší odkanalizování bytových objektů ve střední části Desné I včetně malometrážek, ubytovny SKI a Zdravé mateřské školy Desná,“ sdělil starosta města Marek Pieter.

Prodloužení kanalizace také umožnilo odkanalizování horní části Desné I nad mostem přes tok Bílé Desné, kde dosud není souvislá kanalizační síť. „Zároveň bylo umožněno vyřazení stávající štěrbinové nádrže,“ podotkl desenský starosta s tím, že díky uskutečněné investiční akci bude nově připojeno na čtyři sta padesát ekvivalentních obyvatel.

Celkové náklady akce, která probíhala už od loňského roku, se vyšplhaly na 17,7 milionu korun, z nichž 15,9 milionu bylo prostavěno v roce 2008, zbytek letos.

„Na realizaci prodloužení kanalizace Tanvald – Desná I získalo město získalo padesátiprocentní dotaci z ministerstva zemědělství,“ poznamenal Marek Pieter.

V letošním roce se uskutečnila finální etapa, která řešila odkanalizování objektů čp. 334 a 335 a stavbu čerpací stanice odpadních vod včetně nové elektrické přípojky, výtlačné kanalizace a zpevněné plochy.

Během loňského a letošního roku tak v Desné došlo k prodloužení kanalizační stoky vybudované v roce 2000. Tato kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z části města Desná I do kanalizačního sběrače Tanvald – Desná s čištěním na centrální čistírně odpadních vod v Tanvaldě.