Současná budova je v havarijním stavu a je nutná demolice, proto se obec rozhodla pro kompletní revitalizaci této lokality. Kvůli tomu, aby lokalita odpovídala potřebům obyvatel, vznikla elektronická anketa, kde byly představeny jednotlivé návrhy. Obyvatelé si již jednu variantu vybrali.