Uzavírka je zde kvůli výkopovým pracím, které tu probíhají kvůli uložení kanalizační přípojky. Vzhledem k charakteru stavby objízdná trasa v okolí vedená není.