Už patnáctiletí občané s trvalým bydlištěm v Jablonci mohli navrhnout konkrétní úpravy, projekty či akce ve svých čtvrtích do konce června. „Podmínkou bylo, že musí jít o úpravy pouze na městských pozemcích, například umístění nové lavičky, altánu, vylepšení hřiště, nebo o nekomerční akce, jako jsou třeba dětský den, oslavy slavného rodáka a podobně,“ vysvětlila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hajná.

Nejvíce návrhů, celkem devět, přišlo z městské části Mšeno. Sedm jich dorazilo z centra a obyvatelé Kokonína poslali šest návrhů. Další jsou ze Šumavy, Pasek, Rýnovic a Novoveské.

Mezi nejčastější návrhy na vylepšení městských čtvrtí patří pořízení komunitního kompostéru či zastínění dětského hřiště. Objevily se ale také podněty na obnovu parku nebo studánky v Kokoníně. V listopadu dojde k veřejnému hlasování, kdy občané budou vybírat vítězné návrhy, které město zrealizuje. Každý hlasující bude moci přidělit maximálně 2 pozitivní hlasy a jeden negativní hlas. Aby návrh uspěl, musí získat minimálně o 30 procent pozitivních hlasů více než negativních. Samotná realizace projektů je pak naplánovaná na rok 2020.

Z participativního rozpočtu vypadly dva identické návrhy na úpravu vyšlapané cesty ze sídliště u nemocnice k Brandlu. Je to zkratka, kterou se chodí na tramvaj. Z toho je zřejmé, že úprava nezpevněné cesty je pro místní velmi důležitá. Radnice si ale potřeb obyvatel všimla a projekt vzala za svůj. „Na nezpevněnou cestu už máme připravený projekt z oddělení investiční výstavby,“ prozradila Hajná.

Náklady se odhadují na 1,7 milionu korun a do participativního rozpočtu by se taková suma stejně nevešla. Stejně tak z hlasování vypadl návrh infobrány v Kokoníně, kterou chce město řešit jako celek v celém Jablonci, nejen v Kokoníně.

Milionová položka participativního rozpočtu byla rozdělená do lokalit podle území osadních výborů. Podle tohoto klíče mají na realizaci návrhů vzešlých od veřejnosti Rýnovice a Lukášov 54 tisíc, Mšeno nad Nisou 195 tisíc, Proseč nad Nisou 41 tisíc, Paseky a Šumava 168 tisíc, Centrum 264 tisíc, Žižkův Vrch 77 tisíc, Novoveská 50 tisíc, Vrkoslavice a Dolina 108 tisíc a Kokonín 43 tisíc korun.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Participativní rozpočtování není ve světě novinkou, využívá se od roku 1989 v Porto Alegre v Brazílii a odtud se rozšířilo po celém světě. Funguje už v 1 500 světových městech. V Česku třeba v Brně, Českém Krumlově, Litoměřicích, v Libereckém kraji v Semilech a České Lípě.