Jeden příklad za všechny. Na věži kostela Nejsvětější Trojice ve Mšeně ukazují už čtvrtým rokem čas hodiny. Je to díky aktivitě místního sdružení Jablonecká přehrada a osadního výboru. „Coby sdružení jsme od sponzorů a dárců vybrali 82 tisíc korun, více než 50 tisíc poskytlo město osadnímu výboru,“ přiblížila členka obou subjektů Marie Maturová.

Osadní výbory od prosince fungují v Kokoníně a Rýnovicích, v lednu budou jablonečtí zastupitelé schvalovat složení výborů Proseč a Mšeno. Což je formalita, výbory de facto fungují.  „Líbilo by se nám, kdyby k osadním výborům, které už fungují či fungovat budou, přibyly výbory ve všech městských částech a čtvrtích,“ nabádá obyvatele uvolněný radní pro participaci Petr Klápště. „Rádi bychom doplnili také osadní výbory v těch částech města, kde chybí. To je centrum a Abeceda, Vrkoslavice, Jablonecké Paseky a Šumava, Žižkův Vrch, Dolina a Novoveská,“ přiblížil Klápště, který předsedá osadnímu výboru Rýnovice a Lukášov.

Jaký je pro větší množství výborů důvod? „Jablonecké zastupitelstvo má třicet členů a ani dohromady nemůžeme znát všechny problémy obyvatel,“ vysvětlil radní. Aby se osadním výborům lépe pracovalo, vyčlenil magistrát pro jednání s nimi pracovníka úřadu, který bude navštěvovat jejich zasedání.

„Obejde na radnici odpovědné osoby, s nimiž podněty výborů prodiskutuje. Poté jim zajistí a doručí odpověď,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. A to proto, aby se jednání o konkrétních věcech neprotahovala a nedocházelo k nedorozuměním. Na webu města budou volně přístupné informace o termínech schůzí výborů i podnětech, které podaly.

A to není vše. Jablonecký magistrát bude v rozpočtu na příští rok počítat s určitou sumou, o které by měli rozhodovat sami lidé. „Teď ještě neznáme přesnou částku, ale vize je, že osadní výbory podpoříme i takzvaným participačním rozpočtem,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Štěpán Matek. V praxi by to mělo vypadat tak, že malá část rozpočtu města se rozdělí virtuálně po čtvrtích a částech města. Radnice chce podporovat rozvoj veřejných prostranství, budov města a pořádání kulturních a sportovních akcí.

Na jaře by měly osadní výbory nabídnout projekty, které by mohly být z participačního rozpočtu podpořeny, přes léto by měli nápady výborů posoudit jablonečtí zastupitelé. Na podzim by pak obyvatelé čtvrtí vybrali nápady, které se jim líbí nejvíce. A na rok 2020 budou vybrané projekty s největší pravděpodobností podpořeny. „Pokud se chcete zapojit do práce osadních výborů, neváhejte a přihlaste se,“ vyzval radní Klápště. Přihlásit se je možné na e-mail stol@mestojablonec.cz.

Osadní výbory upravuje zákon o obcích, podle kterého v jednotlivých částech může výbor, jenž musí mít minimálně tři členy s trvalým pobytem v dané části obce, zřídit zastupitelstvo. „Smyslem osadních výborů není vytvářet malá zastupitelstva v částech obce, ale být spojovacím článkem mezi občany té části a zastupitelstvem. Není proto nic horšího, než když se osadní výbor a jeho činnost dostane do jasného rozporu s většinou občanů, jež by měl hájit a zastupovat,“ vysvětlila Jana Hamplová z Advokátní kanceláře pro veřejnou správu a veřejné právo.