V Jablonci se zároveň s prvním kolem prezidentských voleb 12. a 13. ledna 2018 koná referendum o zachování výherních hracích automatů v jabloneckých kasinech. Ačkoli jsou volby i referendum až v polovině ledna, jablonecký magistrát už teď plně zaměstnávají přípravy na jejich konání. Hledají se hlavně členové komisí.

NEJSOU LIDI

„V současné době je největším oříškem dostatečné personální zabezpečení průběhu voleb i referenda. Město má ze zákona povinnost vytvořit dvě komise. Jednu pro prezidentské volby a jednu pro hlasování v referendu,“ vysvětlila mluvčí radnice Markéta Hozová s tím, že celkem v těchto komisích zasedne 500 členů a sto zapisovatelů. Dalších zhruba 150 lidí je potřeba pro technické zabezpečení voleb – přípravu a rozvoz materiálu, rozmístění nábytku a volebních náležitostí. V podstatě se dá říci, že každý padesátý volič v Jablonci se nějak podílí na přípravě voleb a referenda.

PREZIDENTSKÉ VOLBY POKRYTY

Aktuálně má jablonecký magistrát dostatečný počet lidí pro volební komise na prezidentské volby. Do hlasovacích komisí pro referendum, i přes veškerou snahu jak magistrátu, tak přípravného výboru, schází stále ještě více než 100 lidí. „Zapisovatelé volebních a hlasovacích komisí jsou zaměstnanci magistrátu města. Není to nutné, ale je to pro nás jakási garance kvality průběhu voleb či hlasování v případě referenda. Naši úředníci znají postupy, mají zkušenosti, jsou pečliví a mají vazbu na město, umějí si poradit, což je důležité,“ vysvětluje tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Ostatní členové komisí jsou v případě voleb převážně nominovaní politickými stranami a částečně se jedná o dobrovolníky. V případě hlasovacích komisí pro referendum jsou také zapisovatelé z řad zaměstnanců magistrátu, ostatní členové jsou jednak nominováni přípravným výborem, jednak jsou to opět dobrovolníci.

POČET MUSÍ DOPLNIT

Termín pro delegování přípravným výborem je ze zákona zítra do 16 hodin, tedy 28. prosince 2017. Poté bude třeba neobsazená místa doplnit nashromážděnými dobrovolníky. A právě ty nyní potřebují sehnat.

PENÍZE POŠLOU NA ÚČET

Odměnu stanovilo zastupitelstvo na 1300 korun pro člena komise a 1600 korun pro předsedu komise. Výše odměny je shodná jako pro konání dvoudenních voleb. Členovi komise náleží stravné, na které dostane poukázku. Dle zákona o místním referendu náleží členovi komise pracovní volno bez náhrady mzdy.

Místní referendum se koná 12. a 13. ledna 2018, v pátek 14-22 hodin a v sobotu 8–14 hodin. V pátek se komise musí sejít hodinu před zahájením. V sobotu po uzavření hlasovací místnosti probíhá sčítání a poté odevzdávání výsledků.

VÝZVA MAGISTRÁTU

Magistrát města Jablonec nad Nisou vyzývá všechny, kteří by se chtěli stát členy komisí a splňují níže uvedené požadavky, aby se hlásili na telefonu 483 357 545 nebo na e-mailu volby@mestojablonec.cz. Členem komise pro místní referendum může být pouze občan ČR, starší 18 let, s trvalým pobytem na území města Jablonec nad Nisou, nebo občan jiného členského státu EU, který je starší 18 let, má trvalý pobyt na území města Jablonec nad Nisou a je zapsán v dodatku stálého seznamu.