Zatímco v některých letech se ušetří i několik milionů, jindy, jako například předloňskou zimu, tato částka sotva stačí. Uklízí se systematicky podle aktuálního plánu zimní údržby. V zimě město udržuje 163 kilometrů ulic, 61 kilometrů chodníků a dva tisíce metrů čtverečních parkovacích ploch. „Udržovat znamená zajistit sjízdnost a schůdnost a zmírnit důsledky povětrnostních vlivů průtahem a inertními či chemickými posypy ulic a chodníků,“ vysvětlila mluvčí magistrátu.

Loni nebyla zima pro jablonecké sypače tak náročná. „Vzhledem k nízkému spadu sněhu a poměrně stabilním nízkým teplotám, při nichž nedocházelo k opakovanému odtávání a zase zamrzání povrchů vozovek, stála zimní údržba města od listopadu 2017 do konce března 2018 necelých 14 milionů korun. Ušetřené peníze jsme použili na opravy komunikací,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.

Plán zimní údržby připravuje oddělení správy komunikací magistrátu a zástupci technických služeb. „Při jeho tvorbě vycházíme ze zkušeností a podnětů z minulých období. Ty přicházejí od městské i státní policie, řidičů i chodců, ale i od týmu, který údržbu zajišťuje. Každoročně spolupracujeme se zástupci krajské správy silnic a Ředitelství silnic a dálnic, kteří udržují část jabloneckých komunikací, jež nejsou ve vlastnictví města,“ popsal vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák.

V případě velkého množství sněhu, kdy není možné dodržet plán zimní údržby sestavený pro standardní podmínky, vedení města může vyhlásit kalamitní stav. V tom případě začne fungovat krizový štáb a údržba probíhá dle potřeby a jeho požadavků. Stalo se tak v lednu 2017, v únoru 2012 nebo v říjnu 2009, kdy sníh lámal větve stromů, které se ještě nestačily zbavit listí.

V Jablonci se nacházejí silnice I. třídy, které vlastní stát a spravuje je Ředitelství silnic a dálnic. Jsou to například ulice Pražská, 5. května, Prosečská nebo Podhorská. Silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě krajské správy silnic – například část Palackého, Želivského, SNP nebo Janovská.

I Liberecký kraj má plán zimní údržby. Prostřednictvím společnosti Silnice LK zajišťuje údržbu celkem na 2009 kilometrech. A na letošní zimu jsou opět připraveni. „Společnost Silnice LK má v současné době na skladě celkem 12 tisíc tun posypové soli a 16 tisíc tun inertního posypu,“ uvedl generální ředitel Silnic LK Petr Šén.