Hranice Československa překročila vojska Varškavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968. Okupace se účastnily armády Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Na našem území zůstali okupanti následných dvaadvacet let, když poslední sovětský voják opustil Československo až 27. června 1991.