Jablonečané mají také možnost se online objednat a vyřídit si svou záležitost na hlavní poště v Liberecké ulici bez čekání na webu postaonline.cz. Tuto službu nabízí pošta na svých nejvytíženějších pobočkách.

Senioři z Jablonce a okolí se mohou účastnit vzdělávacích programů v Centru sociálních služeb v Jablonci, které v případě zájmu připravuje kurzy počítačové gramotnosti a orientace v online prostředí. „Tlaku pošty rozumím, nešťastný je způsob komunikace,“ sdělil primátor Jablonce Miloš Vele.

„S rozvojem postupné digitalizace státu, datových schránek, a vlivem online komunikace přirozeně klesá poptávka po tradičních poštovních službách. Digitalizace je potřeba, voláme po ní všichni, a je jasné, že v tom procesu bude docházet ke zlomovým momentům, jako je rušení poboček pošty, které budou zpočátku nepříjemné,“ popsal dále primátor. Tlaku České pošty na optimalizaci sítě rozumí. „Ale zároveň nepovažuji za příliš šťastný způsob, jakým se veřejnost a také představitelé obcí o uzavírání poboček dozvěděli,“ dodal.

První osobní jednání zástupce České pošty s vedením města, které se týkalo rušení poboček, se totiž konalo až v pondělí 17. dubna. Manažerka interní poštovní sítě primátorovi Miloši Velemu, starostovi Maršovic Jiřímu Ouhrabkovi a poslanci Petru Beitlovi předložila data, na jejichž základě bylo rozhodnuto o uzavření pošty ve Vysoké ulici a v Kokoníně. Právě tuto pobočku využívají občané Maršovic, proto se jednání účastnil i starosta Ouhrabka.

Rušení poštovních poboček nemají města a obce ve svých rukou, je to záležitost státu. Parametry pro redukci stanovil Český telekomunikační úřad. Konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD. Jedním z hlavních parametrů je dostupnost poboček, která je nově tři kilometry.