Stejně jako v minulých svozech není možné do nádob odkládat bioodpad živočišného původu. Zároveň magistrát prosí občany, aby minimalizovali objem větví. Platí zákaz odkládat odpad vedle kontejnerů.

Neomezené množství bioodpadu mohou jablonečtí občané odkládat zdarma na sběrných dvorech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského).