Od tohoto týdne až do konce listopadu letošního roku bude trvat rozsáhlá rekonstrukce vodovodního řadu v Palackého ulici. Oprava by měla přispět k lepšímu zásobování zdejších obyvatel pitnou vodou. Na stávajícím vodovodním řadu totiž často dochází k poruchám a následným výpadkům dodávky pitné vody pro okolní panelovou zástavbu.

„Stávající litinový vodovodní řad byl při realizaci v roce 1972 nekvalitně položen,“ vysvětlila problémy mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Dagmar Haltmarová.

Původní potrubí v délce 609 metrů vymění SVS opět za litinu. „Náhrady se dočkají i odbočky z vodovodního řadu, a to litinovým potrubím v souhrnné délce sto šest a půl metru. Rekonstruovat se budou také veřejné části šestadvaceti vodovodních přípojek na trase vodovodu v celkové délce sto sedmdesát metrů,“ sdělila Dagmar Haltmarová.

Součástí stavebních prací bude také obnova chodníků a komunikací, které rekonstrukce nevyhnutelně naruší.
Severočeská vodárenská společnost jako zhotovitel stavby investuje do oprav vodovodu 10,6 milionu korun bez DPH.

Severočeské vodovody a kanalizace mají jako dodavatel pitné vody v regionu zaručit při rekonstrukci minimální odstávky v zásobování pitnou vodou.

„Rekonstrukce vodovodu v této hustě obydlené lokalitě do budoucna přispěje ke zkvalitnění zásobování pitnou vodou přibližně pět tisíc připojených obyvatel,“ podtrhl význam oprav Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Palackého ulicí vede kromě zmíněného vodovodu ještě jeden vodovodní řad, pro lokální zásobování pitnou vodou, a také kanalizační řad. Oba jsou ale v dobrém technickém stavu a rekonstrukce se jich týkat nebude.

Zmíněná rekonstrukce zdaleka není jedinou letošní investicí SVS na území Jablonce. Rekonstrukce vodovodních řadů za devět milionů korun aktuálně probíhají také v lokalitě pod Petřínem a v Obloukové, Revoluční a Janáčkově ulici. Skončit mají do prosince.

U Buku zase probíhá přístavba dalšího vodojemu, který má zajistit lepší zásobování pitnou vodou pro obyvatele Vrkoslavic a Kokonína. Výstavba vodojemu za šest a půl milionu má skončit do listopadu. Důvodem k jeho vzniku je nedostatečná kapacita současného vodojemu.