Od 3. května, kdy se pracoviště otevřelo pro klienty z města a okolí, převažují jen pozitivní zkušenosti „Zpočátku jsme čelili obavám místních a jejich zkresleným představám, že jsme jakýmsi útočištěm pro bezdomovce a narkomany a že naše činnost je převážně zaměřená na výměnu jehel. To by bylo samozřejmě velké nepochopení reality a cílů naší každodenní práce,“ zhodnotila první týdny v jabloneckém působišti vedoucí zdejšího K-centra Jana A. Koudelková.

K-centrum zaštiťuje sdružení Most k naději, stará se i o klienty přicházející ze squatů nebo o ty s problematičtějším jednáním. „I ti k nám přicházejí cíleně a bez úmyslu dělat problémy. Pro ně máme v K-centru vyhrazené jiné prostory i časy návštěv. Společně s městskou policií monitorujeme vstup do zařízení, pod kamerou jsou i vnitřní služební prostory, 2x denně kontrolujeme pořádek v bezprostředním okolí. Velmi nám záleží na tom, jak nás naši sousedé vnímají,“ připomněla vedoucí K-centra.

O přínosu své práce i běžné veřejnosti se přesvědčili například při jabloneckém veřejném testování na infekční nemoci z vlastní sanitky: „K našemu překvapení až dvě třetiny lidí, kteří projevili zájem o anonymní test na HIV, syfilis nebo hepatitis, nebyli naši klienti, ale tzv. normální lidé,” dodala Koudelková.

Jablonecké K-centrum je nízkoprahové sociální zařízení. Zdarma a anonymně poskytuje ambulantní širokospektrou adiktologickou službu klientům starším 15 let ohrožených závislostí na užívání návykových látek (včetně alkoholu), patologickým hráčům, ale i jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jeho tým tvoří lidé s náročným psychoterapeutickým výcvikem. Otevřené je v pondělí, středu a pátek od 9 do 16.30 hodin, celý týden běží souběžně terénní program.