Výkupna kovů, papíru a plastů je zde stále v provozu, stejně tak místo pro odložení vysloužilých elektrospotřebičů či pro ekologickou likvidaci autovraků. Areál se nachází naproti obchodnímu centru Rýnovka za čerpací stanicí Pap Oil (u STK). Lidé, kteří mají uzavřenou smlouvu na popelnici, mohou v novém sběrném dvoře bezplatně odložit jakékoliv množství bioodpadu, případně uplatnit dotaci na odložení 200 kg velkoobjemového odpadu a 8 ks pneumatik na osobu a rok zdarma. 

Pitná voda. Ilustrační obrázek.
Nabádají veřejnost, aby hospodařila s vodou