„Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v městském rozpočtu v dotačních programech na podporu všech uvedených oblastí je identický jako v roce 2022, tedy 5 719 tisíc korun, přičemž maximální výše příspěvku může činit 80 % způsobilých nákladů. Žádosti do všech dotačních programů se přijímají shodně od 20. února do 15. března do 17 hodin a podpořené akce se musí zrealizovat v průběhu tohoto roku,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.