Náklady spojené s pořízením, opravou a umístění městského mobiliáře přesáhly půl milionu korun včetně DPH. Komunitní kompostéry jsou výsledkem plnění projektů participativního rozpočtu, vycházejícího ze spolupráce s osadními výbory v rámci místní Agendy 21.

Celkem jich je ve městě devět, z toho šest ve Mšeně nad Nisou, dva v Jabloneckých Pasekách a jeden v Novoveské ulici. V co nejkratším termínu plánuje magistrát uspořádat školení k jejich obsluze.