„To znamená, že provoz zmíněných organizací je i nadále uzavřený bez ohledu na konec nouzového stavu,“ vysvětlil tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček. O případných obratech bude úřad veřejnost ihned informovat.

Beze změny zůstává také provoz samotného magistrátu. I úřední hodiny jsou v týdnu od 15. února zachovány v původním rozsahu, ovšem s tím, že do obou budov budou vpuštěni pouze objednaní klienti.

V radnici i v budově v ulici Komenského 8 nadále platí všechna doposud stanovená hygienická a protiepidemická opatření. „Pokud nebude určeno jinak, pokračuje tento režim prozatím až do konce února 2021,“ dodal Marek Řeháček.