Linka č. 104 (Lukášov – Autobusové nádraží – Lučany – Maxov)

Na základě podnětů od cestujících se upravil jízdní řád následujících spojů: spoj č. 11 s odjezdem v 5:59 hod. z Lukášova pojede ve dny školního vyučování až na Maxov (nyní končí Lučany, škola). Spoj č. 15 s odjezdem 7:29 hod. z Lukášova bude nově končit v zastávce Lučany, škola (nyní končí v zastávce Maxov, kostel). K dopravě na Maxov lze využít spoje s odjezdem o 30 minut dříve. Spoj č. 12 s odjezdem v 6:56 hod. z Lučan bude nově odjíždět ve dny školního vyučování již z Maxova v 6:49 hod., spoj č. 16 bude odjíždět v 7:57 hod. z Lučan (nyní odjíždí v 7:49 hod. z Maxova). K dopravě z Maxova lze využít spoj s odjezdem o30 minut dříve.

Linka č. 115 (Paseky – Autobusové nádraží – Rychnov – Hodkovice nad Mohelkou)

Ve spolupráci se společností KORID LK se dva spoje prodlužují až do Hodkovic nad Mohelkou. Jedná se o spoj č. 2 s odjezdem ve 4:30 hod. z Autobusového nádraží, Rychnov, nádraží 4:45 hod., Hodkovice 4:56 hod. Odjezd z Hodkovic 5:05 hod., Rychnov, nádraží 5:15 hod.,

Autobusové nádraží 5:30, Paseky, ELP 5:37 hod. Dalším spojem prodlouženým až do Hodkovic je spoj č. 16, který bude nově odjíždět z Pasek, ELP až ve 14:12 hod., Autobusové nádraží 14:30 hod., Rychnov, nádraží 14:45 hod., Hodkovice 14:56 hod. Odjezd z Hodkovic 15:05 hod., Rychnov 15:15 hod., Autobusové nádraží 15:30 hod. Ostatní spoje se nemění, odjezdy z autobusového nádraží a Rychnova zůstávají zachované.

U ostatních linek MHD se od 12. prosince pouze aktualizují poznámky k platným jízdním řádům, jako jsou různá omezení provozu v následujícím kalendářním roce.