Jedná se zejména o odpad z barevných kontejnerů, sběrných dvorů, ze sběren a výkupen, které jsou zapojeny do systému obce, a ze školních sběrů. Meziroční nárůst o 22 procent byl zaznamenám u plastů. Přispívá k tomu zejména změna systému třídění plastů, kdy se od dubna 2017 mohou do žlutých kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat též veškeré plasty z domácností a nápojové kartony, jež tvoří necelá 2 % obsahu žlutých kontejnerů. Odpovídá to množství kolem 10 tun ročně.