Podobně jako v jiných výborech se i v osadním výboru Žižkův Vrch sešly zajímavé osobnosti žijící v dané části města. Mezi nimi například syn fotbalového bosse Miroslava Pelty Adam nebo majitel společnosti Kittl Jan Vokurka. „Chci mít alespoň nějakou možnost ovlivnit to, co se v mém okolí děje, zvláště pak revitalizaci areálu Srnčí Důl,“ vysvětlil Vokurka.

Podle počtu obyvatel té které části mají výbory od 7 do 15 členů. „Formální pravidla pro složení výborů jsou nastavena proto, aby snížila riziko sporů v průběhu zakládání výborů,“ vysvětlil zastupitel Petr Klápště, který pravidla zakládání a fungování osadních výborů v Jablonci vymyslel.

Město je podle zásad „rozparcelováno“ do devíti částí. Magistrátu tak radí osadní výbory Centrum, Kokonín, Mšeno, Novoveská, Paseky a Šumava, Proseč, Rýnovice a Lukášov, Vrkoslavice a Dolina, a nově to bude Žižkův Vrch.

Záměr zřízení osadních výborů má i své odpůrce, proti se v době vzniku prvních výborů ozval například zastupitel Stanislav Říha. Poukázal na to, že by mohly lépe fungovat zájmové spolky. „Nejdřív by asi bylo vhodnější vytvořit podmínky pro spolkovou činnost a pak možná někdy v budoucnu mít osadní výbor,“ řekl Říha.

„Osadní výbory zlepšují práci veřejné správy. Protože my, zastupitelé a radní, nejsme vševědoucí, hodí se nám na pomoc při rozhodování zkušenost někoho, kdo dané místo perfektně zná,“ popsal Petr Klápště.

Minimum členů osadního výboru je stanoveno na sedm členů proto, aby se snížilo riziko ovládnutí osadního výboru jedním asertivním členem. Maximum pak na 15 členů, protože větší skupina už vyžaduje příliš formální přístup k řízení diskuze. „Shora výbory dohromady nedáme. Potřebujeme z každé čtvrti několik všímavých a přemýšlivých lidí, kteří sami chtějí pomoci s lepším rozhodováním,“ doplnil Klápště.

První byl v Kokoníně

Výbory fungují v Jablonci od roku 2011, kdy vznikl první – v Kokoníně. „Smyslem osadních výborů není vytvářet malá zastupitelstva v částech obce, ale být spojovacím článkem mezi občany té části a zastupitelstvem. Není proto nic horšího, než když se osadní výbor a jeho činnost dostane do jasného rozporu s většinou občanů, kterou by měl hájit a zastupovat,“ připomněla Jana Hamplová z Advokátní kanceláře pro veřejnou správu a veřejné právo.

Osadní výbory fungují na Jablonecku rovněž na Malé Skále, kde jsou tři. Před několika lety nebyly po komunálních volbách znovu obnoveny v Železném Brodě.