Akci organizovala největší nezávislá mládežnická politická organizace v České republice Mladí demokraté. „Do křesel zvolených zastupitelů usedli studenti podle politických klubů, které tvoří skutečné jablonecké zastupitelstvo. Vedení města dorazilo v podstatě v roli hostů,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Hajná.

Celé dopoledne se studenti seznamovali s tím, jak zastupitelstvo, rada a magistrát pracuje, čím se musí řídit. O samosprávě a státní správě hovořil tajemník magistrátu Marek Řeháček a ve svém vystoupení prošel několika historickými obdobími. „Protože každá doba měla v návaznosti na zákony svá specifika při řízení města,“ poznamenal Řeháček.

„Netušil jsem, že celá problematika je až tak složitá, přesto nás celý den tady bavil, byla to zajímavá zkušenost,“ řekl jeden ze studentů.

Primátor rozdal rady

Těm se představil i primátor Jablonce Milan Kroupa, který přednesl své čtyřměsíční zkušenosti z nejvyšší funkce ve městě. „Když sem člověk vstupuje, má určité představy. Ale že vstoupíte do samosprávy a změníte svět, to je představa naprosto lichá. Způsob práce v samosprávě je odlišný od komerčního světa, je třeba brát v úvahu dlouhou řadu zákonů,“ zmínil Kroupa.

Vysvětlil, že práce primátora není jen o rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků a předávání květin. Řekl, že je to spousta práce náročné na čas a pokud se studenti budou chtít politické činnosti věnovat, pak se musí připravit také na setkání s médii, která nejsou vždy jednoduchá. „Ale pokud se pro tuhle práci rozhodnete, pak vám rozhodně budu držet palce,“ uzavřel své vystoupení primátor.

Se studenty pak diskutovali na konkrétní témata i náměstci primátora. David Mánek hovořil o zájmu města na vybudování takzvaného K-Centra ve Střelecké ulici, náměstek Štěpán Matek představil plánované opravy bytového fondu a radní pro participaci Petr Klápště probíral vznik osadních výborů.

Mladí demokraté jsou spolkem mladých lidí s aktivním přístupem k životu a společenskému dění. „Zastáváme názor, že právě naše generace má být hnacím motorem vývoje občanské společnosti a má udávat impulsy k jejím změnám,“ přiblížil předseda Mladých demokratů Jiří Klindera.

Spolek se zabývá vzděláváním, pořádáním tematicky zaměřených konferencí, simulačních jednání zastupitelstva formou naučných soutěží, seminářů, přednášek a neformálních diskusních setkání. A také odměňováním studentů, kteří se do diskuze s politiky zapojují.

Z jabloneckých gymnázií Dr. Randy a U Balvanu tak díky „jablonecké“ aktivitě vyrazí na zájezd do Evropského parlamentu tři chlapci a jedna dívka, pátým oceněným je student z liberecké školy. Jsou to: František Macek, Jakub Müller, Emma Letham (všichni G. Dr. Antona Randy), Filip Matula (G. U Balvanu) a Adam Tauš (G. a SOŠPg Jeronýmova Liberec).