Jedním z měst, kterého by se měla novela zákona přímo dotknout, je Osečná. Podle starosty Osečné to bude mít za následek vzdálení úředníků státní správy od občanů, několikanásobné prodloužení lhůt pro vyřízení žádostí ve stavebním řízení a ve svém důsledku i zhoršení a zpomalení rozvoje a investiční činnosti dotčených a jimi obsluhovaných obcí.

Dojde k prodloužení lhůt vyřizování žádostí
„Kromě toho dojde i k výraznému snížení místní znalosti úředníků, a tím i k likvidaci výkonu řádné kontroly na úseku stavebního zákona. Podobné zkušenosti máme již s novelou zákona o územním plánování, kdy z měsíčních lhůt se staly lhůty roční,“ vysvětlil Jiří Hauzer, starosta Osečné. Jak dále uvedl, v případě jednání na stavebním úřadě bude muset jet občan Osečné do dvacet tři kilometrů vzdáleného Liberce, což je celodenní záležitost.
Takhle stejně bude muset úředník stavebního úřadu dojet do Osečné na nezbytné místní šetření.

Zrušením třinácti stavebních úřadů v Libereckém kraji dojde k ponížení celkového počtu o celou třetinu. Ve středu 3. prosince se v Kamenickém Šenově proto sešli starostové a zástupci obcí Libereckého a Ústeckého kraje, aby společně projednali připravovanou novelu zákona a zejména tu část, která má být projednána ve zrychleném řízení. Podle nich bude mít zrušení třinácti stavebních úřadů za následek vzdálení státní správy občanům, zvýšení možnosti rozšíření korupčního prostředí.

Mimo to dojde k prodloužení lhůt pro vyřízení žádostí a ve svém důsledku i zhoršení a zpomalení rozvoje a investiční činnosti dotčených a jimi obsluhovaných obcí. Novela sice obsahuje nově zavedený institut kontrolní povinnosti pro všechny obce, ale podle starostů pouze ve vágním ustanovení bez jakéhokoliv právního a ekonomického vymezení.

Nastanou komplikace při rozvoji obcí
„Samozřejmě se v této souvislosti velmi ztíží tvorba územních plánů v daných oblastech krajů a to přinese pro další rozvoj obcí nemalé potíže,“ shodli se na schůzce starostové. Kromě toho se pak zúčastnění starostové usnesli, že jsou jednomyslně proti rušení stavebních úřadů a navrhují, aby byl nesoulad stavebního zákona se zákonem o pověření obcí řešen novelou zákona č. 314/2002 Sb., kde by obce se stavebními úřady byly doplněny do přílohy č. 1.
Novelu zákona, díky které by měly obce přijít o své stavební úřady, zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 1. prosince letošního roku k připomínkovému řízení, které mělo skončit v pátek, tedy 5. prosince.

O osudu menších stavebních úřadů vás budeme dále informovat.