Stavba za patnáct let spolkla na 65 milionů korun. „Obec se do oprav domu pustila v roce 2004. Každý rok se podařila získat dotace z ministerstva kultury, 1-1,5 milionu do rekonstrukce vkládala obec. Bylo to vyčerpávající a mnohdy velmi složité,“ poznamenal starosta obce Pěnčín Ivan Matějček. Rekonstrukce se prodražila i kvůli využívání historických postupů stavby. Poslední tři roky rekonstrukci podpořila 24milionová dotace z projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa Spojení kultury s přírodou. A tak se v létě Burk konečně otevře.

Přestěhovat by se do něj mělo přestěhovat Kittelovo muzeum, které v jednom z blízkých domků zavřeli letos na podzim. „Bylo to krásné a tajemné, ale je potřeba jít dál,“ vysvětlil uzavření muzea Jan Vokurka, jednatel společnosti Kitl, která se dlouhá léta o záchranu Kittelovy legendy starala. Právě ona stála za otevřením a provozu muzea tak, jak jej návštěvníci Krásné znali.

Spolu s muzeem vznikne v Burku infocentrum, reprezentativní zasedací místnost. V plánu je pořádání workshopů a dílniček na různá témata. „Chceme, aby se Burk stal turistickým centrem obce, kde jim chceme ukázat další turistické zajímavosti v okolí. Zkrátka, chceme tady turisty na chvíli zdržet,“ vysvětlil Ivan Matějček.

Obec doufá, že se postupně zapojí i místní. „Vzniknou zajímavé možnosti k ubytovávání turistů či jejich občerstvení,“ věří starosta. Slavnostní otevření objektu obec plánuje na červenec. O rekonstrukci se v posledních letech staral někdejší kastelán státního hradu Grabštejn Jan Sedlák.

Kittelův dům nebo-li Burk v době, kdy se začala naplno rozbíhat rekonstrukce.

Podle něj celé Kittelovsko stojí na odkazu legendárního zakladatele. „Burk samotný, to je jen starý barák. A každý takový dům i hrad prostě musí mít příběh, nějakou historickou postavu. Frýdlant má Valdštejna, Krásná Kittela. Burk je ale i stavebně velice zajímavý, snad nic podobného neznám. Velikost je naprosto impozantní, zajímavý je i tvar střechy,“ popsal Sedlák. Burk je dlouhý 28 metrů, široký 13,2 metru a vysoký 15 metrů. Impozantní stavba na malinké vesnici.

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel žil na Krásné (tehdy Šumburk) v 18. století a jeho lékařské úspěchy byly tak pronikavé, až o něm kolovaly mezi lidmi pozoruhodné legendy. Třeba ta o kouzelné knize nebo o létajícím plášti. Ne nadarmo získal i přízviska jako ďábelský doktor či Faust Jizerských hor. Jisté je, že to nebyl jen lékař, ale i významný donátor, který v Krásné financoval jak stavbu kostela, tak školy i fary. A samozřejmě Burku.

V majetku rodiny Kittelů byl dům do roku 1817, kdy jej manžel Kittelovy vnučky prodal Franzi Römischovi, bratru majitele maloskalského panství. Römischové jej vlastnili do konce 80. let 19. století, poté se majitelé rychle střídali. Po roce 1945 se dům stal majetkem státu, s nímž hospodařila Domovní správa v Železném Brodě. Už před rokem 1990 byl neobyvatelný, poté jeho zkázu dokonalo několik majetkových spekulantů. Od počátku 21. století je majetkem obce Pěnčín, která ho od roku 2004 rekonstruuje. Dnes jde v podstatě o novostavbu s využitím zděných částí a použitelných dřevěných prvků původního domu.