Pouze dvěma přes zimu uzavřenými památkami se může pochlubit okres Jablonec. Jsou jimi hrady Vranov a Frýdštejn.

Zatímco skalní hrad Vranov vítá své návštěvníky již od dubnových víkendů, hrad Frýdštejn čeká na odemčení své brány do 1. května. Obě dvě památky nejsou státní, ale vlastní je obecní úřady. „Žádný hrad v jabloneckém okrese nepatří pod státní památkový ústav,“ uvedla Dana Tkáčová, vedoucí informačního centra Městského úřadu v Jablonci.

Množstvím hradů a zámků jablonecký region tedy neoplývá. Naštěstí to od nás není daleko do sousedního Českého ráje, který má naopak takových památek přehršel. Jmenujme například nám asi nejbližší Rotštejn, Hrubý Rohozec či Trosky. Zříceninu Rotštejna spravuje občanské sdružení Ochrana klokočských skal, jenž také pořádá na hradě kulturní akce. Sezonu zahajují již deset let Velikonocemi. „Letos poprvé jsme je kvůli sněhu neuspořádali,“ sdělila Hana Talli Hlubučková, zakladatelka sdružení.
Rovněž prohlídku Trosek obohacují během roku různé doprovodné akce.

Zpřístupněné hrady a zámky Libereckého kraje

Hrad Frýdštějn
Patří OÚ Frýdštějn (tel. 483 393 060). Út - ne 10.00 - 17.00, květen - říjen, www.frydstejn.cz

Panteon
Patří OÚ Malá Skála (tel. 483 392 045), provozovatel Discovery Tours, s.r.o., tel. 251 013 561. Duben, květen, září, říjen: so, ne, svátky 9:00-18:00 červen - srpen: po-ne 9:00-18:00, v případě pěkného počasí rozšíření hlavní sezóny na květen a září. www.vranov-pantheon.org

Státní hrad Bezděz
Někdejší královský hrad, jedna z našich nejvýznamnějších gotických památek, v 19. století hrad několikrát navštívil slavný romantický básník Karel Hynek Mácha, prostory hradní kaple, královského a purkrabského paláce s řadou cenných gotických architektonických detailů, velká věž s rytířskou síní, v nejvyšším podlaží skýtá jedinečnou vyhlídku na široké okolí. (tel.: 487 873 131 - správa hradu, 606 649 807 - kastelán, 723 774 904 - pokladna).
www.hrad-bezdez.cz. Duben – soboty, neděle a svátky od 10.00 do 16.30, květen až září – úterý až neděle od 9.00 do 16.30, říjen – soboty, neděle a svátky od 9.00 do 15.30.

Státní hrad a zámek Frýdlant
Středověký hrad a renesanční zámek, kdysi majetek slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna, v interiérech hradu jsou k vidění upomínky na Albrechta z Valdštejna i jiné majitele, dále rytířský sál, zbrojnice, sbírka dýmek apod. Interiéry zámku poskytují představu, jak žila bohatá šlechta v 19. století. Zajímavostmi prohlídky jsou koupelna a kuchyně zachované v původním stavu. (tel.: 482 312 130)www.zamekfrydlant.cz. Duben a říjen – úterý až neděle od 9.00 do 15.30, květen, červen a září – úterý až neděle od 9.00 do 16.00, červenec a srpen – úterý až neděle od 9.00 do 16.30.


Stání hrad Grabštejn
Původní hrad ze 13. století prošel četnými úpravami a získal charakter pohodlného zámeckého sídla; veřejnosti se brány hradu poprvé otevřely v roce 1993, prohlídka zahrnuje gotické sklepení a pokoje zařízené původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky, klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století, hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí. (tel.: 482 724 301) www.grabstejn.cz. Duben až říjen – úterý až neděle od 9.00 do 16.30.

Státní zámek Hrubý Rohozec
Čtyřkřídlý zámek s dlouhou historií a bohatým stavebním vývojem nabízí k prohlídce na dvacet místností, zařízených nábytkem, obrazy a dalšími doplňky z různých období, mezi nejkrásnější prostory patří knihovna s portréty majitelů a novogotická jídelna v podobě rytířského sálu, kuriozitami jsou obrazy „alegorie života muže“ a „alegorie života ženy“ ze 17. století, expozice strašidel v gotickém sklepení, anglický park. (tel.: 481 321 012) www.hruby-rohozec.cz. Duben a říjen – soboty, neděle a svátky od 9.00 do 16.00, květen až září – úterý až neděle od 9.00 do 17.00.

Státní zámek Lemberk
Zámek vznikl přestavbami středověkého hradu, na němž žila sv. Zdislava z Lemberka, prohlídka zahrnuje mimo jiné kapli, hodovní síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek či vrchnostenskou kancelář s trezorem z počátku 19. století, velikou zajímavostí a vzácností je černá kuchyně ze 17. století s dobovým zařízením, dále lze navštívit muzeum sv. Zdislavy a expozici moderního skla či si udělat procházku do bývalé barokní zahrady s letohrádkem nebo k tzv. Zdislavině studánce. (tel.: 487 762 305) www.szlemberk.xf.cz. Duben a říjen – soboty, neděle a svátky od 9.00 do 15.00, květen, červen a září – úterý až neděle od 9.00 do 16.00, červenec a srpen – úterý až neděle od 9.00 do 16.30.

Státní zámek Sychrov
Novogotický zámek, známý z pohádek Zlatovláska či Nesmrtelná teta, sloužil jako letní sídlo původem francouzského rodu Rohanů, celoročně jsou přístupné interiéry hlavní budovy zámku (kaple, pokoje pro hosty, pánské a dámské apartmá, reprezentační místnosti), v červenci a srpnu navíc i interiéry bočního křídla, pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky, většina místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou
zámek obklopuje rozsáhlý anglický park s vzácnými dřevinami a drobnými zahradními stavbami. (tel.: 482 416 011) www.zamek-sychrov.cz. Duben, září a říjen – pondělí až neděle od 9.00 do 15.30, květen až srpen – pondělí až neděle od 9.00 do 16.30, listopad až březen – pondělí až neděle od 10.00 do 14.00.

Státní hrad Trosky
Bizarní zřícenina gotického hradu ze 14. století, hlavní symbol Českého ráje, vybudování hradu na dvou strmých čedičových skálách učinilo z Trosek nedobytný hrad; dobýt se jej nepodařilo ani husitům, prohlídka seznamuje nejen s historií hradu, ale nabízí také neopakovatelnou vyhlídku z věže Baba a z plošiny pod věží Panna, v červenci a srpnu příležitostné ukázky chovu a výcviku dravých ptáků. (tel.: 481 313 925) www.trosky.cz. Duben a říjen – soboty, neděle a svátky od 8.30 do 16.00, květen až srpen – úterý až neděle od 8.30 do 17.30, září – úterý až neděle od 8.30 do 16.00.

Státní zámek Zákupy
Rozlehlý zámek sloužil ve 2. polovině 19. století jako letní rezidence odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky, prohlídka zahrnuje nejen apartmá císaře a císařovny, ale i kapli, v níž se roku 1900 oženil následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou, všechny interiéry mají luxusní zařízení a jsou vyzdobeny nástropními malbami od Josefa Navrátila; raritou je přepychově provedený osobní výtah císaře z roku 1870, zámek obklopuje barokní zahrada a anglický park, v zámeckém příkopu jsou chováni medvědi. (tel.: 487 857 278) www.npu.cz. Duben a říjen – soboty, neděle a svátky od 9.00 do 15.00, květen až září – úterý až neděle od 9.00 do 16.00.