Vyšetření odebraných vzorků (výtěrů) neprovádí laboratoř Nemocnice Jablonec nad Nisou. Jsou zpracovávány centrálně mimo naši nemocnici. Z důvodů přetížení hlásí příslušná laboratoř pouze pozitivní výsledky (nález infektu Covid-19), a to odesílajícímu lékaři (praktický lékař, epidemiolog).

V případě pozitivního výsledku vás bude odesílající lékař sám kontaktovat. „Prosíme proto, nevolejte ohledně zjištění výsledku do naší nemocnice, ani svým praktickým lékařům či epidemiologovi. Výsledky k nám nejsou zasílány,“ doplnila mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.