Posledních šest volných míst nabízí nová třída Mateřské školy v Kokoníně. Ta byla dokončená v loňském roce a nabídla kapacitu pro 18 dětí.

„V Jablonci se díky pečlivému plánování dlouhodobě daří umisťovat děti do školek, i když v současné době to díky legislativě není úplně jednoduché a vznikají nároky na městský rozpočet,“ uvedl primátor Petr Beitl. Připomněl v té souvislosti zákon o povinné předškolní docházce, kvůli němuž bylo nutné rozšíření dostatečné kapacity školky v Kokoníně. Městskou kasu přišla investice na milion.

„Pokud se rodiče chtějí vrátit znovu do práce a potřebují umístit dítě do školky, mohou novou kapacitu kokonínské mateřinky využít. Další možností jsou soukromá zařízení, která v Jablonci poskytují výchovně vzdělávací služby pro předškolní děti,“ připomíná Zuzana Brodská z oddělení školství.

Podle Brodské na pobyt v soukromých zařízeních město již od roku 2014 přispívá dvouletým a starším dětem 1000 korun za měsíc. „Příspěvek mohou rodiče využít při splnění několika podmínek, jako je trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou nebo měsíční docházka dítěte minimálně 80 hodin. Oba rodiče také musí být zaměstnaní,“ dodává úřednice.

Podpora pro rodiče je vyšší

Od září 2017 se pro některé rodiče zvýšila měsíční podpora dokonce na 1500 korun. „Ta je určená dětem, kterým k prvnímu září loňského roku bylo 2,5 roku a nebyly přijaté do MŠ zřizované městem nebo se do města přistěhovaly až v průběhu léta či podzimu,“ vysvětluje zvýšený finanční příspěvek Zuzana Brodská.

Podle jejích slov jsou soukromá zařízení vzhledem k rodinnému prostředí, individuálnímu přístupu a menšímu kolektivu vhodnou alternativou pro děti dvouleté nebo pro ty, které by si ve velkém kolektivu městských školek obtížněji zvykaly. 

Kam přispívá městská pokladna:

Dětské centrum Neználek Veronika Fukalová
www.dcneznalek.cz

close Ilustrační foto info Zdroj: Archiv VLP zoom_in Dětská skupina Bublina Andrea Pravcová
www.bublina-jbc.cz

Miniškolka Motýlek Renáta Jeřábková
www.miniskolka-motylek.cz

Tadeáškovy jesličky Simona Havlová
www.tadeaskovyjeslicky.cz

Lesní třída Montessori
www.montessori-jbc.cz

Dětské centrum Jablocom
www.jablocom.cz/dc