V pátek odpoledne ve vítězné obci soutěže Vesnice roku 2010 vyhlásili další výsledky, které byly do té doby tajné. V dílčích kategoriích byly oceněny i některé obce, které před několika dny zasáhla povodeň.

Sloup v Čechách má zhruba 700 obyvatel. „Předpokládám, že jsme to nedostali za to, že máme opravené silnice a hezké domy. Komisi se nejspíše líbilo, že vesnice funguje a žije. Pořádáme tu lesní divadlo, provozujeme koupaliště a je tu několik spolků,“ řekl starosta Jaromír Studnička. Titul chce obec využít ke své propagaci.

S vítězstvím získal Sloup v Čechách také možnost čerpat milion korun z programu obnovy venkova.

dotací velice úspěšná. V uplynulých čtyřech letech získala 140 milionů korun, což je při ročním rozpočtu šesti milionů korun výrazné přilepšení.

„Největším projektem, který tu teď máme, je zbudování komunitního centra. Bude tam sídlit obecní úřad, klubovny nebo knihovna. Opravíme kvůli tomu tři objekty, začít by se mělo ještě letos a potrvá to dva roky. Náklady jsou 80 milionů,“ dodal starosta. Peníze Sloup použil také na výstavbu kanalizace.

Oceňovalo se také ve vedlejších kategorií. Modrou stuhu za společenský život získal Benešov u Semil. Bílou stuhu za činnost mládeže si odnesl Nový Oldřichov na Českolipsku. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Nová Ves nad Nisou na Jablonecku a za péči o veřejná prostranství byly oceněny Heřmanice na Liberecku. Právě tato obec byla výrazně zasažena nedávnou povodní.

„O výsledcích soutěže se rozhodovalo již v červnu, kdy by nikoho z nás ani v nejmenším nenapadlo, co náš kraj potká. Velmi mě mrzí, že tato prestižní událost je poznamenána krutými událostmi posledních dnů, kdy kraj zasáhly ničivé povodně. Věřím, že tato ocenění budou obyvatelům postižených obcí alespoň malou kompenzací a že starostům dodají odvahu do těžké práce na likvidaci škod, která je nyní čeká,“ řekl hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Sloup v Čechách Zlatá stuha
Benešov u Semil Modrá stuha za společenský život
Nový Oldřichov Bílá stuha za činnost mládeže
Nová Ves nad Nisou Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Křižany Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Modřišice Ocenění za rozvoj venkova
Všeň Skokan roku
Pěnčín Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci
Osečná Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Radimovice Diplom za vzorné vedení kroniky
Bradlecká Lhota Ocenění za péči o intravilán obce a zachování charakteru obce
Bělá Ocenění za podporu kvalitního života na vesnici
Studenec Ocenění za využití alternativních zdrojů energií
Polevsko Ocenění za podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
Horní Police Ocenění za obnovu hasičského sboru
Kravaře Cena naděje pro živý venkov
Jiřetín pod Bukovou Ocenění za obnovu a využití historického objektu v obci
Malá Skála Ocenění za podporu sportovních aktivit
Líšný Ocenění za péči o obecní majetek
Heřmanice Ocenění za péči o veřejná prostranství
Nová Ves Ocenění za podporu mysliveckého sdružení
Janův Důl Ocenění za zachování venkovské krajiny
Všelibice Ocenění za vyváženou péči o místní části obce
Kobyly Ocenění za podporu společenského života v obci
Svijanský Újezd Ocenění za podporu kultury a školství
Karlovice Ocenění za obnovu alejí