Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. května, do té doby musí obyvatelé počítat s odstávkami pitné vody, o kterých budou včas informováni. První odstávka se udála již v pátek 4. května. „Jeden úsek vodovodu je tvořen potrubím z litiny, uvedeným do provozu v roce 1931, další úsek je z roku 1932. Řady jsou již zastaralé, zkorodované a poruchové,“ popsal mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.