„V první etapě by došlo ke zřízení sběrného dvora, překladiště a kompostárny, ve druhé etapě je naplánováno vybudování třídících linek na papír a plast a ve třetí etapě technologické zařízení na skleněný odpad,“ vypočítala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Nápad vznikl již v době, kdy bylo jasné, že výtopna skončí. Tedy před několika lety. „Když se nám podařilo vyřešit situaci s teplem a centrální výtopna na Brandlu přestala sloužit svému původnímu účelu, zůstal průmyslový areál s velkými halami,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.

Celý pozemek je v majetku města nebo Jablonecké energetické, což je společnost ve vlastnictví města. „Přístup do areálu umožňuje silnice přes Zelené údolí, přes letos opravený most. V lokalitě nejsou žádné obydlené domy, jimž by mohla projíždějící auta vadit tak jako lidem žijícím na Proseči,“ vysvětlil Vele.

LEVNÝ AREÁL

Stávající problematické překladiště v Proseči se tak přesune do prostor bývalé výtopny Brandl. Stavební úpravy nebudou podle magistrátu díky nynějšímu vybavení nijak náročné.