Další nárůst nezaměstnanosti zaznamenal za uplynulý měsíc jablonecký Úřad práce. Počet registrovaných lidí bez zaměstnání se na Jablonecku vyšplhal už na jedenáct procent, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku téměř stoprocentní nárůst. „Na vině je stále přetrvávající ekonomická krize v klíčových hospodářských odvětvích, která má za následek propouštění zaměstnanců a omezenou nabídku volných pracovních míst,“ konstatoval mluvčí jabloneckého Úřadu práce Michal Holý.

Počet nezaměstnaných v jabloneckém okrese činil ke konci srpna 4 938 lidí, což je o 160 více než na konci července. „Nárůst nově evidovaných se v srpnu týkal prakticky všech profesních skupin s výjimkou pedagogických pracovníků. V souvislosti s blížícím se začátkem školního roku část z nich ukončila evidenci,“ poznamenal Michal Holý. Mezi firmami, které v srpnu propouštěly, dominovala společnost Jablonex Group, která ukončila výrobu v Železném Brodě.

Ke konci uplynulého měsíce nabízel úřad práce celkem 145 volných pracovních míst, tedy o 23 pozic více než na sklonku července a o výrazných 550 míst méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

„K nárůstu poptávky došlo v srpnu zejména díky nahlášení nového požadavku na dvacet finančních poradců ve firmě AEGON Pojišťovna. S výjimkou zmíněných finančních poradců a pracovníků ve zdravotnictví ale zaznamenáváme u ostatních profesí stagnaci vývoje, nízký počet nabízených volných pracovních příležitostí a výrazný převis nabídky nad poptávkou po pracovní síle,“ podotkl za jablonecký Úřad práce Michal Holý.

Na jedno volné pracovní místo připadalo na konci srpna 34,1 uchazeče o zaměstnání, zatímco v červenci to bylo 39,2 a před rokem 4,1 uchazeče. Ze statistiky vyplývá, že více nezaměstnaných je žen. Zatímco u mužů činila na konci srpna hodnota míry nezaměstnanosti 9,3 procent, u žen to bylo 13 procent.

Sledovanou skupinu evidovaných tvořili v prázdninových měsících pedagogičtí pracovníci. Část z nich tvořili zaměstnanci škol s pracovními smlouvami na dobu určitou a část čerství absolventi škol. V červenci a srpnu se na úřadu práce zaevidovalo celkem 38 učitelů a vychovatelů. Z tohoto počtu bylo ke konci srpna vyřazeno 17 uchazečů, kteří nastoupili do zaměstnání opět jako učitelé nebo vychovatelé.

Z mikroregionů Jablonecka panovala na konci srpna nejvyšší míra nezaměstnanosti na Tanvaldsku, kde bylo bez práce 13,3 procent lidí.