Veterináři takový nález klasifikují jako zvlášť nebezpečný biologický odpad, jehož likvidace podléhá přísným pravidlům. Hlavu místní myslivci kvůli tomu na své náklady přemístili do kafilerního boxu.

Ty ale farmář Jiří Vrkoslav nařkl, že ji tam nalíčili jako újeď na lišky, protože ležela přímo pod „kazatelnou“. „Už jsme tu jednoho potkali, jak táhl na káře celé tele,“ konstatoval jeho syn Jiří. Podle něj je to úplně stejné.

Hospodář olešnického mysliveckého spolku se proti tomu tvrdě ohradil. „V žádném případě. Nejenže je to proti hygieně, ale především nám to zakazuje zákon pod sankcí přijít o licenci,“ vysvětlil myslivec Jiří Zelenka.

Majitele kazatelny (krytého a zabezpečeného posedu – pozn. red.) osobně zná. „I on se od tohoto nařčení distancoval,“ dodal myslivecký hospodář. Pravda podle něj může být úplně jinde. Něčí záměr ještě více zostřit vztahy, které mezi lidmi v obci, myslivci a farmářem, panují.

„Narafičili to, stejně jako když nám za kravínem pohodili dvě mrtvá telata,“ argumentuje farmář Jiří Vrkoslav. Na pastvině našli hlavu černobílého plemene, které oni nikdy nechovali. „Ty má hoření farmář,“ konstatoval jeho syn. Podle pohledu předpokládá, že jde o mladého býčka zabitého jateční pistolí.

Po nálezu podali Vrkoslavovi trestní oznámení na neznámého pachatele na policii v Tanvaldě. „Žádná škoda nám nevznikla, ale nechceme, aby se říkalo, že tu zase něco pohazujeme,“ vysvětlil farmář. „Případ policisté šetří jako přestupek proti občanskému soužití,“ potvrdila jablonecká mluvčí Ludmila Knopová.
Přestože jsou myslivci zajedno, že odhozená kravská hlava není jejich dílem, jako hospodáři se o biologický odpad postarali. „Hospodář mi ji převezl v igelitovém pytli do kafilerního boxu, včera ráno se zastavila specializovaná firma. Zaplatil jsem 214 korun,“ uvedl Jindřich Josífek. Náklady ponese sdružení.

Josífek je nejen myslivec, ale současně i farmář. „Skot doma podle zákona v žádném případě nesmíte porazit, jen na jatkách,“ upozornil s tím, že sám sice chová černobílé plemeno, ale minimálně dva roky neporážel. Například v Roprachticích na Semilsku podle jeho zkušeností řezali bezprostředně po porážce rohy. Další jatka jsou v Brodě.

 

Minirozhovor: Jiří Šilha, mluvčí Českomoravského svazu myslivců

Myslivci počítají rok od 31. března. Takže se blíží v tom současném k závěru. Zatím odlovili v lokalitě u Bohdalovic devět kusů lišek. V místech, kde našel farmář Vrkoslav kravskou hlavu, se podle místního mysliveckého hospodáře Jiřího Zelenky lišky vyskytnou jen úplnou náhodou. V drtivé většině vyhynuly. Sklátila je totiž prašivina. A líčit na ně újeď je bezpředmětné a navíc jen volným pohozením protizákonné.

Kdy a kde mohou myslivci nastražit újeď na lišky?

Pouze v rámci přikrmovacího zařízení. Přikrmovací zařízení lze vybudovat pouze se souhlasem vlastníka pozemku. Je to však krajní řešení, které vychází z nutnosti snižovat početní stavy lišek, které neustále stoupají, jsou přemnožené a likvidují zbylé populace drobné zvěře.
Liška má v současné přehledné krajině podstatnou výhodu před lovenou kořistí, protože přehledná krajina ji velmi ulehčuje lov. Drobná zvěř prakticky nemá šanci.

Jaký zákon to povoluje, jaké maso je povoleno takto použít a jaké ne?

Využití masa nesmí být v rozporu s Veterinárním zákonem. Osobně nedoporučuji využívat masitých návnad a zvláště pak celých kadáverů.

Jak myslivci zabezpečí, aby s ním nenakládaly osoby nepovolané?

Pravidelnou kontrolou.

Jak zabezpečí, aby nedošlo k eventuální kontaminaci okolní půdy vzhledem k blízkosti studní?

Likvidací všech zbytků.

Jak dlouho mohou nechat kadáver takto volně ležet?

Lov probíhá pouze v omezeném časovém úseku.