Postupně budou během příštího týdne odřezány větve a koruny dřevin v úseku od ulice Prouskova na hranici katastru obce Ohrazenice. Jako náhrada za pokácené dřeviny bude v rámci rekonstrukce ulice vysázeno 28 kusů nových stromů s podsadbou keřů a trvalek. Město se omlouvá za případné problémy vzniklé v souvislosti s kácením.