Součástí obnovy je i zrestaurování okenních ostění. V plánu je také zhotovení nového rámu, který bude tvořit přesnou repliku toho původního.

Radnice v Rokytnici byla postavena mezi lety 1902 a 1903. Autory jsou Viktor Kraus a Kleofáš Hollmann. Ti čerpali inspiraci v historizujících formách zaalpské renesance a zároveň pracovali s tvaroslovím nastupující secese. Stavitelem byl místní občan Josef Hájek, který byl činný i v Turnově nebo ve Frýdlantu.

Obřadní síň a šatnu zdobí zrcadla, vitráže, osvětlení, stůl a další mobiliář a dekorace z roku 1971. Ze současného pohledu tvoří velmi výrazný dobově autentický celek. Budova radnice je v současné době využívána především jako zázemí Městského úřad. Dále je zde informační centrum a také ordinace lékařky. Nově město zpřístupnilo i radniční věž, ze které je vidět celé náměstí a okolní panorama.