V Jablonci ve středu otevřeli první služebnu pro okrskáře. Další mají při být v průběhu října a listopadu. Hlavním úkolem okrskářů bude řešení dlouhodobých problémů nebo potíží, které se stále opakují, a které dosud nikdo neřešil nebo nemají výsledek.

Vůbec první služebna okrskáře a zároveň kontaktní místo se slavnostně otevírá v prostorách rýnovické Základní školy v ulici Pod Vodárnou. Sloužit má lokalitě Rýnovice – Lukášov.

„Kontaktní místo bude otevřeno vždy ve středu od šestnácti do sedmnácti hodin. V tu dobu najdou obyvatelé zmíněného okrsku „svého“ strážníka na služebně. Mimo tento čas je k dosažení na telefonní lince,“ informovala mluvčí jabloneckého městského úřadu Jana Fričová.

Okrskářem v dané lokalitě bude Miroslav Šipoš z městské policie, státní policii pak bude v okrsku reprezentovat Pavel Srna.

„Další kontaktní místa vzniknou během října až listopadu v Domovech pro seniory v ulicích Novoveská a Boženy Němcové, v Základní škole v Pasířské a v Kulturním domě v Kokoníně,“ konstatovala Jana Fričová.

Okrskáři se budou zabývat především dlouhodobými, stále se opakujícími problémy, které dosud nikdo neřešil nebo které zůstaly bez výsledku. To se může týkat například neukázněného občana, který pravidelně neuklízí po svém psovi nebo rizikové mládeže, která se tradičně schází na stejném místě a pod vlivem alkoholu či drog tropí výtržnosti.

Projekt Okrskář vznikl na základě průzkumu veřejného mínění, který si město nechalo vypracovat na jaře roku 2008. Prioritním cílem projektu je dokonale zmapovat danou oblast a vybudovat úzké vztahy s místními občany.

„Předpokládáme, že přítomnost jednoho strážníka v domovské lokalitě pomůže vybudovat pocit důvěry občanů, a tím i možnost získat specifické informace, které mohou pomoci jednat s předstihem a předcházet vážným následkům,“ podotkla mluvčí jablonecké radnice.

Město se v rámci projektu rozdělí na sedm okrsků, a to Rýnovice – Lukášov, Mšeno nad Nisou – Břízky, Proseč nad Nisou, Žižkův Vrch, Jablonecké Paseky, Kokonín – Vrkoslavice a centrum.

OKRSKY V JABLONCI NAD NISOU
1) Rýnovice – Lukášov
2) Mšeno nad Nisou – Břízky
3) Proseč nad Nisou
4) Žižkův Vrch
5) Jablonecké Paseky
6) Kokonín – Vrkoslavice
7) Centrum
V Rýnovicích a Lukášově bude Městskou policii zastupovat Miroslav Šipoš (725 059 311, 483 312 331, okrsek.rynovice-lukasov@mestojablonec.cz), státní policii pak Pavel Srna.