Pro novou starostku hlasovalo jedenáct z jednadvaceti zastupitelů," řekl Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR a semilský zastupitel.

„Nová koalice zatím nevznikla, není žádná smlouva," uvedl Farský, který jako starosta vedl město v letech 2006 až 2014.

Důvodem k odvolání starostky je podle něj neutěšený stav nemocnice. „Situace v městské nemocnici po čtyřech měsících fungování nového vedení došla do stadia, kdy hrozí její výrazné omezení až zavření. A vedení města ani nemocnice nejedná, zastupitele neinformuje, svolaná jednání bez náhrady ruší," řekl Farský.

Prvořadým úkolem pro novou starostku proto podle něj je záchrana nemocnice. Zdravotnickému zařízení prý hrozí, že už v dubnu nebude schopno zajistit péči o pacienty v požadovaném rozsahu. Nemocnici chybí lékaři, další podali výpověď, nejhorší je situace na chirurgii, lékaři ale chybí i na interně. Personálně měla semilskému zdravotnickému zařízení pomoci Nemocnice Jablonec, upustila ale od toho, když se ukázalo, že tolik lékařů není schopna zajistit. Pomoc semilské nemocnici nabízela také Masarykova městská nemocnice Jilemnice. Ani ta však podle Farského není schopna pokrýt personální potřeby semilské nemocnice.

Volba pro Semily vyhrála loni na podzim volby se ziskem osmi mandátů. Nejvíce preferenčních hlasů získala právě Mlejnková, která byla v minulém volebním období místostarostkou města. Koalice v devítitisícovém městě ale vznikla bez vítěze voleb.

Na jednání zastupitelstva nastaly další změny ve vedení semilské radnice. Pozici prvního místostarosty bude nově jako neuvolněný vykonávat Tomáš Sábl, druhým místostarostou zůstává Vladimír Šimek. Radu doplní Farský a prozatím i Jan Mazánek (Volba pro Semily). Aby byla totiž rada usnášeníschopná, musí být minimálně pětičlenná. „Stranám bývalé koalice byla nabídnuta tři místa v radě, ale všechna uskupení v tuto chvíli odmítla. Nabídka trvá," dodal Farský.

Odešla komplet

Odvolaná starostka Semil Věra Blažková se vzdala mandátu, zastupitelstvo opustil také její stranický kolega František Krajíc a místostarosta František Mojžíš z hnutí SPOLU. „Na jejich místa v zastupitelstvu zasednou náhradníci, kdo to ale bude, není zatím jasné," řekla nová starostka Lena Mlejnková zvolená i díky dvěma hlasům komunistů.

Hlavním důvodem rezignace Blažkové bylo hlasování koaličního partnera, místostarosty Vladimíra Šimka, který zvedl ruku pro její odvolání a podpořil zvolení Mlejnkové. „Nebudu se koukat na tvář někoho, kdo mě zradil," řekla Blažková. Je podle ní možné, že stejný krok udělá i celá čtyřkoalice.