Jejím cílem je odstranění závady koleje. Rychlíky R 1374, R 1365, R 1372 a R 1367 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Stará Paka - Semily a opačně. Vlaky mohou navýšit zpoždění o cca 10-15 minut.

U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku", "Přeprava spoluzavazadel" a "Úschova během přepravy". Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.