Jedná se o obousměrný jednostranný chodník vpravo ve směru od zastávky BUS v ul. Radniční až po křižovatku s ulicí Pod Špičákem v celkové délce cca 204 metrů s šířkou od 1,5 do 2 metrů. Radnice chce vybudovat podél stávající silnice s větší intenzitou automobilového provozu oddělený chodník pro pěší a tím zvýšit bezpečnost. Hotovo by mělo být letos na konci dubna.