Jedná se o park u kruhového objezdu, u fontány a u pomníku TGM. V parcích budou vybudovány zelené plochy s výsadbami keřů a alejových stromů. Dojde k úpravě cestní sítě a místa budou vybavena odpovídajícím mobiliářem. „Opravu fontány jako architektonického prvku plánuje město Tanvald jako samostatný projekt,“ doplnil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Revitalizaci parků podpoří dotace z Operačního programu životní prostředí.